Manuscript opsturen

 

 


 

 

 

Home
De SchrijvendeBoom
Groteletterboeken
Dyslexie & makkelijk lezen
Manuscript opsturen
Over ons
Schrijven enzo
Manuscriptbeoordeling Alg. voorwaarden
Foreign rights
Pers
Boekhandel
Contact

Stuur de eerste tien pagina's van uw manuscript op of uw volledige kortverhaal. Deze pagina's dient u in een word.doc op te slaan en als bijlage bij de e-mail te zenden. Indien u geen word.doc kunt maken, dan een document dat door Word geopend of geconverteerd kan worden. Stuur geen pdf of een op een andere manier opgemaakt document.

Van uw e-mail hoeft u geen uitgebreide brief te maken; een verwijzing naar de bijlagen is voldoende. Een uitgebreide e-mail mag natuurlijk wl, maar dan is mogelijk een begeleidende brief beter. Gebruik een aanhef in uw e-mail (u kunt het aan de redactie sturen) en onderteken uw e-mail met uw voornaam n achternaam. Indien aan de hand van uw voornaam niet te bepalen is van welk geslacht u bent, dan stellen wij het op prijs indien u meldt 'de heer' of 'mevrouw' opdat wij de juiste aanhef aan u kunnen gebruiken.

Vermeld in uw e-mail om welk manuscript of kortverhaal het gaat, wat het genre is en wat de doelgroep is. Vermeld ook het aantal woorden van uw volledige manuscript. U mag daarnaast ook een begeleidende brief sturen, maar dit is niet verplicht. 

Stuur een synopsis mee. Vermeld het genre,  de doelgroep en het totale aantal woorden indien u dat niet in uw e-mail meldt.

Een exotisch lettertype vinden wij niet prettig lezen. Wij stellen het op prijs indien u een prettig leesbaar lettertype gebruikt (zoals Times New Roman, Verdana, Garamond). Gebruik lettergrootte (tekengrootte)11 of 12. U kunt de standaardregelafstand aanhouden (dus zonder extra ruimte tussen de regels) en de standaardmarges (u hoeft deze dus niet te wijzigen).

E-mail ons uw tien pagina's en uw synopis. Het insturen van een digitale versie kan uitsluitend per e-mail.

U ontvangt normaalgesproken binnen een week een ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet, dan dient u uw e-mail opnieuw te zenden want dan hebben wij uw e-mail niet ontvangen.

Uw inzending wordt na ongeveer een maand beoordeeld.

Indien wij uw eerste tien pagina's en synopsis aantrekkelijk genoeg vinden, zullen wij u vragen om uw gehele manuscript naar ons toe te zenden. Ook dit kan digitaal.

Indien u uw manuscript nog niet voltooid heeft, kunt u ook de eerste tien pagina's en een synopsis ter beoordeling indienen. Indien wij van mening zijn dat deze voldoende interessant zijn, dan willen wij uw complete manuscript graag beoordelen indien het gereed is. Dit impliceert echter niet dat wij tot uitgeven overgaan indien u uw manuscript voltooid heeft. Het kan immers zijn dat wij vinden dat het eindresultaat (alsnog) niet goed (genoeg) is.
Vermeld, indien uw manuscript nog niet gereed is, wel duidelijk dat het nog niet gereed is.

Indien het nodig is, mag u beeldmateriaal opsturen. Wel graag in een klein formaat, dat wil zeggen als een formaat dat makkelijk te versturen is, en als afzonderlijke documenten in .jpg of .png. Stuur dus geen illustraties in het tekstdocument mee.

 

 


top           home


 

  
  (c) Copyright 2009-2014 Uitgeverij De Graveinse Abeel: Gebruik van teksten en
beeldmateriaal is alleen toegestaan met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Uitgeverij De Graveinse Abeel.