Groteletterboeken

 

 


 

 

 

Home
Groteletterboeken
Dyslexie & makkelijk lezen
Over ons
Alg. voorwaarden
Foreign rights
Pers
Boekhandel
Contact

De Graveinse Abeel geeft groteletterboeken uit
Alle fictieboeken van De Graveinse Abeel verschijnen ook in groteletterdruk. Er zijn namelijk veel te weinig groteletterboeken, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voor kinderen is er de speciale reeks De Schrijvende Boom.

topWat is een groteletterboek?
Een groteletterboek is een boek met grote letters. De lettergrootte in een normaal boek ligt ongeveer tussen de 10 en 12 puntgrootte, bij een groteletterboek is dat 16 tot 24 puntgrootte.
Dit is 10 puntgrootte.
Dit is 12 puntgrootte.
Dit is 14 puntgrootte.
Dit is 18 puntgrootte.
Dit is 24 puntgrootte.


topWie leest een groteletterboek?
Mensen die de normale letters niet of niet goed kunnen lezen. Dat kunnen mensen zijn met een visuele handicap, mensen dus die minder goed kunnen zien, maar ook oudere mensen.

topWat is een visuele handicap?
Iemand die een visuele handicap heeft, kan niet of niet goed zien. Dat kan komen door een aangeboren afwijking of door letsel op latere leeftijd.

topWaarom zien oudere mensen minder goed?
Naarmate men ouder wordt, gaat het gezichtsvermogen achteruit. Baby's kunnen scherpstellen op hun eigen neus en zien dus alles wat dicht voor hun ogen wordt gehouden, heel scherp. Naarmate de mens ouder wordt, komt dit brandpunt, het punt waarop men scherp kan stellen, steeds verder weg te liggen. Dit vindt plaats omdat de lens minder soepel wordt. En dat de lens minder soepel wordt naarmate de jaren verstrijken, komt omdat de celdeling in de lens gewoon doorgaat. Al die cellen die er zo bijkomen, hopen zich op in de lens en hierdoor wordt hij stugger. Om van dichtbij scherp te kunnen zien, moet de lens zich boller maken. Met al die celophoping lukt dat niet meer.
Vrijwel iedereen krijgt hier mee te maken en men begint het meestal te merken tussen het 40e en 45e levensjaar.

topHoeveel mensen hebben een leeshandicap in Nederland?
Volgens
Zorgvisie zijn er nu 300.000 blinden en slechtzienden. Een aantal dat op zal lopen tot 400.000 in 2020. Die stijging is te wijten aan vergrijzing, aan een toenname van het aantal vroeggeboortes en aan een toenname van letsel dat ontstaat door een ziekte of een ongeluk.
Behalve de 300.000 blinden en slechtzienden zijn er ook nog eens 700.000 mensen die moeite hebben met zien.
In totaal zijn er dus een miljoen mensen die op de een of andere manier moeite hebben met het lezen van gewone boeken.

topHoeveel ouderen hebben problemen met lezen?
Er zijn 240.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar die een leeshandicap hebben.

topWaarom kunnen mensen met een leeshandicap geen gewone boeken lezen?
Dat komt doordat ze de letters niet goed kunnen zien.
Normale boeken hebben een te kleine lettergrootte. Kijk maar eens naar de tekst hieronder:
Mensen die een leeshandicap hebben, hebben moeite met kleine lettertjes. Ze kunnen de letters niet goed onderscheiden en daarom is lezen niet meer leuk. En dat is zonde, want lezen zou juist altijd leuk moeten zijn!
Een dergelijk klein lettertype kunnen veel mensen nog lezen, maar indien in een boek van honderden pagina's de letters niet groter zijn dan dat, leest dat al snel heel erg onprettig.
En dat is precies wat mensen met een leeshandicap ervaren: ze kunnen de letters niet goed onderscheiden en daarom is lezen niet meer leuk. En dat is zonde, want lezen zou juist altijd leuk moeten zijn!

topWaarom lezen mensen met een leeshandicap geen boeken met grote letters?
Het probleem is dat die er nauwelijks zijn. Voor volwassenen zijn er meer groteletterboeken dan voor kinderen, maar niet ieder boek verschijnt in groteletterdruk.
Het
NBD Biblion heeft berekend dat er van 1985 tot en met 2010 voor kinderen slechts 125 boeken in groteletterdruk zijn verschenen, waarvan 31 oude jeugdboeken (begin 19e eeuw). Dat zijn 5 boeken per jaar. En dat terwijl er in 2009 alleen al 900 boeken (fictie) verschenen voor kinderen die gewoon kunnen zien. Het boekenbestand voor kinderen die een leeshandicap hebben, loopt dus mijlenver achter bij het normale boekenbestand. Maar ook de volwassen lezer kan niet alles lezen wat hij wil want niet alle boeken verschijnen in groteletterdruk.

topWaarom gebruiken ze dan geen luisterboek?
Luisterboeken worden ook gebruikt door mensen met een leeshandicap, maar papieren boeken met bladzijden die je kan omslaan en die je in je eigen tempo kan lezen, zijn toch iets anders dan luisterboeken.
Bij een luisterboek ben je afhankelijk van de voorlezer. Als je diens stem niet prettig vindt, kan je het boek niet beluisteren. Je bent ook afhankelijk van diens tempo. Als je een boek leest, kan je in je eigen tempo lezen.
En het is een andere beleving; naar iemand luisteren is anders dan zelf lezen.
Voor kinderen is het bovendien nog eens van essentieel belang dat ze woorden zien. Van alleen maar woorden horen, krijg je geen woordbeeld (hoe letters en woorden eruitzien) en dat is nu juist zo nodig om goed te kunnen lezen en schrijven. Kinderen die veel lezen, doen het beter op school. Papieren boeken zijn dus een noodzaak!

topWaarom wordt er niets aan gedaan?
Er wordt wel iets aan gedaan. De
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft in december 2009 de aandacht hierop gevestigd door alle basisbibliotheken informatie hieromtrent te sturen. De VOB heeft (in opdracht van het Ministerie van Cultuur en Onderwijs) in samenwerking met de NLBB - de Vereniging van Leesgehandicapten het Loket Aangepast Lezen opgericht om zo aangepaste boeken, tijdschriften en dergelijke te verzorgen voor hen die de gewone uitgaven niet kunnen lezen.

topIk zie dat een boek met normale lettergrootte en een groteletterboek dezelfde prijs hebben. Hoe kan dat? Het groteletterboek heeft toch veel meer pagina's?
Uitgangspunt was dat een groteletterboek niet meer zou moeten kosten dan een gewoon boek. Groteletterboeken zijn namelijk vaak erg duur waardoor de lezers die alleen die boeken kunnen lezen, minder vaak tot aanschaf overgaan.
Het is Uitgeverij De Graveinse Abeel gelukt om de prijzen gelijk te houden. Dat is uniek. Wat ook uniek is, is dat oorspronkelijk werk direct zowel in een normaal formaat als in groteletterformaat verschijnt. Vaak is het namelijk zo dat de uitgave van groteletterboeken achterloopt op de uitgave van normale boeken.
Hoewel een groteletterboek veel meer pagina's heeft dan een normaal boek is de prijs toch hetzelfde doordat er gebruik is gemaakt van een iets andere papiersoort en door de winstmarges laag te houden. Uitgeverij De Graveinse Abeel houdt er vrijwel niets aan over. Maar dat vinden we niet erg. Die groteletterboeken moeten er gewoon komen zodat iedereen
kan lezen!

topPersbericht

Amsterdam, 17 januari 2011

Groteletterboeken dezelfde prijs als normale boeken

Het is Uitgeverij De Graveinse Abeel gelukt de prijs voor een groteletterboek gelijk te houden aan die voor een normaal boek.
Dat is uniek, want groteletterboeken kosten normaalgesproken (veel) meer dan een normaal boek.
Een groteletterboek heeft grotere letters dan een normaal boek, zodat ook slechtzienden ze kunnen lezen.

Uitgever Inge Schuiten heeft onderzoek naar het groteletterboek gedaan: "Er is behoefte aan groteletterboeken maar er zijn er niet zoveel van. Zo zijn van 1985 tot nu slechts 125 kinderboeken uitgekomen met een grote letter. En dat terwijl in die diezelfde 25 jaar zo'n 22.500 'normale' kinderboeken zijn uitgegeven."
Kinderen maar ook volwassenen die moeite hebben met het lezen van normale letters, hebben vrij weinig om uit te kiezen. De bibliotheek heeft meestal een aantal groteletterboeken, maar veel aanbod is er niet.
Een ander probleem is dat groteletterboeken vaak pas na het verschijnen van het normale boek uitkomen. Dan heeft iedereen een bepaald boek al gelezen, maar moeten de slechtzienden een jaar wachten.

Inge Schuiten constateert dat het maar droevig gesteld is met het groteletterboek. "Iedereen moet kunnen lezen wat hij wil, maar voor de slechtzienden gaat dat blijkbaar niet op."
Daarom is ze maar zelf begonnen met het uitgeven van groteletterboeken. Alle fictie die door De Graveinse Abeel wordt uitgegeven, verschijnt ook direct in groteletterformaat.
Het is gelukt de prijs hetzelfde te houden voor beide soorten boeken door gebruik te maken van een andere papiersoort en door de winstmarge flink terug te draaien.
"We verdienen hier bijna niets aan," zegt Inge Schuiten, "maar dat vinden we niet erg. Die groteletterboeken moeten er gewoon komen zodat iederéén kan lezen!"

 

 


top           home


 

  
  (c) Copyright Uitgeverij De Graveinse Abeel: Gebruik van teksten en
beeldmateriaal is alleen toegestaan met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Uitgeverij De Graveinse Abeel.